Marli Lindeboom
Ahornlaan 7
3053 WL Rotterdam
tel: 010-418 63 42

PRAKTIJK voor HAPTOTHERAPIE Logo

PRAKTIJK voor HAPTOTHERAPIE

info over >> HaptonomieHaptotherapie

Haptonomie - haptotherapie
Haptotherapie

De haptotherapie, gebaseerd op de haptonomie, is gericht op de bewustmaking van gevoelens en maakt daarbij gebruik van de directe aanraking. De directe aanraking activeert het lichaamsbesef en daarmee het zelfbesef. Door de vertrouwdheid en vanzelfsprekendheid van een affectief contact durven mensen gevoelens boven te laten komen. Als er door aanvaarding en verwerking van weggestopte gevoelens ruimte komt, kan een mens zich vrijer voelen.
Haptotherapie is er niet op gericht om je te veranderen. De therapie wil je eigenheid meer te voorschijn laten komen, zodat je steeds meer jezelf durft te gaan worden en zijn. Dit kan wel betekenen dat je het leven anders gaat inrichten, dat je andere keuzes maakt dan je van jezelf gewend was en dat je anders omgaat met jezelf en anderen.
Het effect van de therapie is voor een groot deel afhankelijk van de mate van echtheid van de ontmoeting tussen therapeut en cliënt. De ontmoeting is het eigenlijke middel van de haptotherapie, waarbij er een wederzijdse ontvankelijkheid ontstaat voor de aanwezigheid en bejegening van elkaar.De haptotherapeut laat via de aanrakende hand heel concreet voelen dat de cliënt een mens is die mag zijn zoals hij/zij is waarbij het lichaam het innerlijk representeert.

Haptotherapie binnen de gezondheidszorg

Haptotherapie neemt een eigen plaats in binnen de gezondheidszorg: ze houdt zich bezig met de Zelfontwikkeling van de mens. Via deze therapie kan de cliënt ontdekken welke plaats een lichamelijke klacht in het leven inneemt en welke emotionele problemen er eventueel aan ten grondslag liggen. Dit kan gaan leiden tot een andere omgang met jezelf en anderen. In deze vorm van hulpverlening wordt een appèl gedaan op de beleving van de klacht.


Haptotherapie is er voor iedereen die te maken heeft met:

Werkwijze:

In de eerste drie afspraken, bij voorkeur éénmaal per week gedurende een uur, vraag en luister ik naar je hulpvraag, maak je kennis en doe je ervaringen op met:

Na de eerste drie afspraken bespreken we samen of het zinvol is voor je om door te gaan, of het voelt of je bij de juiste persoon en op de juiste plek bent en of je hulpvraag hetzelfde is gebleven of veranderd is.
Als samen doorgaan door ons beiden als zinvol wordt ervaren, spreken we het therapieplan door en het moment van evalueren.
Bij de vervolgbehandelingen, waarvan je bij voorkeur zelf de frequentie bepaalt:

De totale duur van de begeleidingsperiode is per cliënt en per situatie verschillend. Het kan ook voorkomen dat de begeleidingsperiode tijdelijk wordt onderbroken. De ontwikkeling van ons gevoelsleven is een proces dat nooit ophoudt. We zijn hier nooit mee "klaar". De begeleiding kan helpen om dit proces in beweging te krijgen en te stimuleren, waarna de cliënt zelf weer verder kan.