Marli Lindeboom
Ahornlaan 7
3053 WL Rotterdam
tel: 010-418 63 42

PRAKTIJK voor HAPTOTHERAPIE Logo

PRAKTIJK voor HAPTOTHERAPIE

info over >> HaptonomieHaptotherapie

Amsterdam, 30-11- 2012,
Betreft: boek 'Haptotherapie bij burn-out”

Geachte heer / mevrouw,

Het boek 'Haptotherapie bij burn-out”, geschreven door 6 GZ-Haptotherapeuten, leden van onze beroepsvereniging Vereniging van Haptotherapeuten VVH is 28 november jl uitgekomen. Het boek geeft een ‘kijkje in de keuken’ van de haptotherapeut door de lezer inzicht te geven in de werkwijze tijdens haptotherapeutische processen. Het is tot stand gekomen vanuit een vraag en ook een noodzaak om duidelijker te worden over het wat, wanneer en hoe van ons haptotherapeutische aanbod.

Recent, 20 november, laat het CBS weten dat 900 duizend werknemers in 2011 burn-outklachten ervaren. Dit is een op de acht werknemers. Het treft harde, vaak perfectionistisch ingestelde, werkers die ver over hun grenzen zijn gegaan. Haptotherapie laat mensen letterlijk aan den lijve ervaren hoe ze met o.a. prikkels zoals stress, werkdruk, (hun grens) omgaan en hoe ze er ook op een andere manier mee om kunnen gaan.
Haptotherapie is een jong vak. In Nederland werken vele GZ‑Haptotherapeuten die aangesloten zijn bij de landelijke beroepsvereniging van Haptotherapeuten (zie www.haptotherapeuten-vvh.nl/register). Deze vereniging bestaat in maart volgend jaar 20 jaar. Vele mensen hebben inmiddels de weg naar de haptotherapeut al wel gevonden, vaak via de ‘mond tot mond reclame’.

Door dit boek te schrijven willen de auteurs meer duidelijkheid geven over wat we doen en wat er tijdens de behandelingen met de cliënt kan gebeuren.
De kern van het boek bestaat uit vier beschrijvingen van een haptotherapeutisch proces bij cliënten met een burn-out. De auteurs geven een verkorte algemene omschrijving van het begrip burn-out en het stresssysteem. Tevens verduidelijken de hoofdstukken ‘uitgangspunten en fenomenen van de haptonomie’ en ‘de rode draad’ de vier beschrijvingen van het haptotherapeutische proces.
Het boek is zowel voor (aanstaande) collega’s als eventuele verwijzers, cliënten en andere belangstellenden geschreven.
Tekstvak: 'Haptotherapie bij burn-out'    Redactie: 	Marli Lindeboom en  Jos Zandvliet  Mede auteurs:	Mieke Havik  Ineke van Rijsselberg  Catholijn te Wechel  Jozien Wijnakker  ISBN 9789081981002
Het boek is te bestellen via de Vereniging van Haptotherapeuten VVH, info@haptotherapeuten-vvh.nl. Tevens ligt het boek ter inzage in de wachtruimte van verschillende praktijken in vele regio’s in Nederland. De prijs is 19,50 euro

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het bureau van de VVH, 020-4887116 of met de secretaris van de VVH:

Marli Lindeboom, GZ-Haptotherapeut
010-4186342 of 06-12755459